Hvor meget er vandstanden steget?


Svar :

De sidste hundrede år er vandstanden steget med 10 centimeter. Den globale vandstand stiger cirka tre millimeter om året, men forventes at accelerere hen over de næsten hundrede år, så vi får en samlet vandstandsstigning på cirka 80 centimeter. Det tal er dog forbundet med stor usikkerhed. Hvis al isen på Grønland smeltede, ville vandstanden stige med syv-otte meter. Hvis Sydpolens is smeltede bort, ville det være op til 60 meter.


Med venlig hilsen