Er der mikroplastik i dansk drikkevand?


Svar :

I og med Danmark får sit drikkevand fra grundvandet er der meget lille sandsynlighed for at det er forurenet med mikroplast. I 2018 blev den første store analyse af mikroplast i drikkevandet foretaget af Århus Universitet for Miljøstyrelsen. I analysen blev en ny metode udviklet af Århus Universitet taget i brug. Tidligere havde der været al for stor usikkerhed forbundet med de prøver der var blevet taget. 

Vandprøverne blev tappet direkte fra vandhanerne og stammede både fra private boliger, private arbejdspladser samt private og offentlige institutioner.
Hver vandprøve bestod af 50 liter vand, der blev undersøgt for mikroplast-lignende partikler.
Der blev i gennemsnit fundet i alt 15,6 mikroplastik-lignende partikler i hver vandprøve. Kun en mindre andel af de mikroplast-lignende partikler bestod af plastik. De øvrige partikler bestod især af plantefibre.
I yderligere analyser af tre vandprøver blev der målt på mikroplastik med partikelstørrelser ned til 10 mikrometer (0,01 millimeter), og her indikerede resultaterne, at man også ved måling af disse mindre mikroplast-partikler ikke fandt indhold af mikroplastik i drikkevandet. I undersøgelsen var 16 af de 17 vandprøver under detektionsgrænsen som er på 0,6 mikroplastpartikel per liter vand.

Se rapporten her.

I Europa har man kigget på seks lande hvad angår mikroplast i drikkevandet. Landene er Frankrig, Storbritannien, Irland, Italien, Slovakiet og Schweiz. De bedste resultater kommer fra de europæiske vandhaner. Men resultatet er stadig skræmmende med hele 72 procent af prøverne, som indeholder mikroskopiske plastikfibre, der måler under 5 millimeter. Undersøgelsen nævner dog ikke hvor stor mængden af mikroplast er.

Generelt kan mikroplast have en størrelse fra mikrometer og op til 5 millimeter. Vores dagligdag er fyldt med plastik. Det er overalt. Vi bruger det i telefoner, kontaktlinser, tæpper, maling, tøj, dæk, kosmetik og utallige andre ting.
Forskere fra University of Georgia anslog i 2017 i den første internationale undersøgelse af vores plastikforbrug at mennesket på daværende tidspunkt havde produceret 8,3 milliarder ton plastik siden 1950'erne, hvor den industrielle produktion af de syntetiske materialer for alvor tog fart. Dengang vare det er kun ni procent af det, som var blevet genbrugt. 12 procent var blevet brændt mens resten stadig var og er i brug, gravet ned på lossepladser eller endt i miljøet. Denne data blev offentliggjort i Science Advances i juli 2017.

Selvom dansk drikkevand ikke indeholder store mængder af mikroplastik så har vi en masse mikroplast i vores farvande og påvirkes deraf på andre måder. En undersøgelse lavet af DTU Aqua og Naturstyrelsen viser, at 23 procent af fiskene i de danske farvande svømmer rundt med plastikfibre på 1-5 millimeter i maverne. Der er også mikroplast i luften. I 2015 kiggede forskere nærmere på himmelen over Paris og fandt, at der faldt op til 10 ton mikroplastik ned over byen hvert år, hvilket er skræmmende. Mikroplast er også ovenpå jorden. Danske forskere har fundet større mængder mikroplast i især landbrugsjord, der blev gødet med slam fra rensningsanlæg. Mikroplast er blot en lille del af den samlede cocktail af kemikalier, som vi er udsat for hver dag og vi ved ikke, hvor stort et problem, mikroplast egentlig er, siger Nanna B. Hartmann i et interview til DR tilbage i 2017.


Med venlig hilsen