Viden & Råd


Landdistrikts-midler til Klimatorium

Klimatoriums udstilling, ”Vand uden grænser”, har fået tilskud fra Landdistriktspuljen.

Tværgående samarbejde er nødvendigt

Tværgående samarbejde er kernen til succes indenfor klimatilpasning. Det gælder om at tænke langsigtet samt åbne op for ...


Coast 2 Coast Climate Challenge

Coast 2 Coast Climate Challenge bygger på samarbejde på tværs af sektorer med et fælles mål om at skabe klimarobuste bye...Klimavejen

Bæredygtigt dræningssystem, regnvandshåndtering og varmeproduktion – alt dette er integreret i 50 meter af Dalbyvej i Hedenst...

Klimaatlas

DMI's Klimaatlas indeholder data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod. Et kvalificeret bud på, hvordan temperatur o...

UN's verdensmål

Verdensmål nummer 6 forklaret: Rent vand og sanitet

Vand skaber værdi

En Damvad-analyse dokumenterer, at vandselskabernes arbejde har stor betydning for danskernes livskvalitet og for samfundsøko...

Vandpris i Europa

DANVAs medlemsblad danskVAND har sammenlignet vandprisen i en række lande i Europa.

Moderne satellitteknik

Satellitter anvendt i Lemvig og Lemvig Utility